Informatie over promis-fysio

Achtergrond van het onderzoek

Een behandeling bij een kinderfysio- of kinderoefentherapeut draait om het optimaal functioneren van de patiënt. Het initiatief Samen Beslissen, gelanceerd in 2021 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ondersteund door de paramedische zorg, benadrukt dit. De behandeling richt zich op het lichamelijke functioneren en participatie van het kind, waarbij de beste behandeling, ondersteuning of begeleiding wordt gezocht in samenspraak met het kind en eventueel de ouders.

Daarnaast willen kinderfysio- en kinderoefentherapeuten, onderzoekers en andere partijen de effecten van behandelingen in kaart brengen om de cyclus van continu leren en verbeteren te bevorderen. Hiervoor is data over de effecten van behandelingen nodig.

Om het samen beslissen en de cyclus van leren en verbeteren te ondersteunen, moeten er relevante, valide en betrouwbare uitkomstmaten beschikbaar zijn voor kinderfysio- en kinderoefentherapeuten. Het is belangrijk dat deze uitkomstmaten eenvoudig toegepast kunnen worden in het behandelproces om het gebruik ervan te bevorderen.

Wij willen onderzoeken of de vragenlijsten over dagelijks functioneren ontwikkeld door PROMIS goed functioneren voor de doelgroep van de kinderfysiotherapeut en –oefentherapeut, zodat deze vragenlijsten vervolgens geïmplementeerd kunnen worden in de kinderfysio- en kinderoefentherapie.

Algemene informatie

Dit onderzoek is opgezet door het Amsterdam UMC in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, De Hogeschool van Amsterdam en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het UMC Utrecht en de Hoogstraat Revalidatie).

De promis-fysio studie is een niet-WMO plichtige studie. Er is geen METC-goedkeuring voor nodig, er is wel een niet-WMO verklaring afgegeven door de METC van het AmsterdamUMC.

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek

Logo's