Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website. Door deel te nemen aan dit onderzoek, verklaren jullie kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen.

Vertrouwelijkheid

De gegevens verzameld in dit onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat er geen gegevens worden opgeslagen, waarmee wij u en/of uw kind kunnen identificeren. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en het privacyreglement van het Amsterdam UMC. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vrijwillige deelname

De deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet aan het onderzoek mee wil doen, hoeft dat niet. Ook als u nu toestemming geeft, kunt u die altijd zonder het geven van een reden weer intrekken.

Goedkeuring Medisch Ethische Commissie

De medisch ethische toetsingscommissies van het Amsterdam UMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.